06-52862479 info@katriendejong.nl

Afgelopen week heb ik meegewerkt aan een interview voor een artikel in De Groene Amsterdammer. Een kritisch stuk dat (life) coaching vanuit verschillende aspecten beziet. Aanleiding om een blog te schrijven over wat ik belangrijk vind op dit gebied.

Lifecoaching is een manier om te komen tot meer bewustzijn.
Een manier om te zien hoe bepaalde overtuigingen en gedachten je kunnen sturen. Gezien vanuit het heden, gericht op waar je naar toe wilt met zo nodig een stap naar het verleden.

Lifecoaching is geen zoektocht naar het ultieme geluk.
Geen zoektocht waarbij je het gevoel krijgt dat je nog meer “moet”. Juist een aantal gesprekken waarin je met een buitenstaander kunt reflecteren, kijken wat er speelt in je leven, wat je eigen aandeel is, waar je naar toe wilt en hoe je dit kunt doen.

Lifecoaching kan ingezet worden op vele levensgebieden en kan gebruikt worden om te zien wat de verbanden zijn tussen de verschillende levensgebieden. Het is een coaching vorm die ingezet kan worden om uit te zoeken waar je nu bent, wie je bent. Wat je anders zou willen in je leven en hoe je dat zou kunnen aanpakken.

Dit betekent wat mij betreft niet dat je hierin voorbij gaat aan gevoelens, pijn en angsten.
Juist de acceptatie hiervan speelt een grote rol in het uiteindelijke richting geven van waar je naar toe wilt en wat je hierin kunt. Het leren kennen en accepteren van je eigen schaduwkanten en de invloed hiervan op je leven kunnen van grote betekenis zijn in het proces van bewustwording.

Dit proces kan ook een sociaal effect hebben. Gaat het slechts om onszelf dan kunnen we beter op een onbewoond eiland gaan zitten, daar zullen we weinig conflict tegenkomen. Door het proces van bewustwording te starten op basis van vragen waar je tegen aanloopt, zul je je makkelijker en met minder angsten en conflicten kunnen bewegen in verschillende sociale omgevingen.

Lifecoaching is geen therapie.
Op het moment dat ik de indruk heb dat er een andere weg ingeslagen moet worden verwijs ik door en bespreek ik dit. Voor mij bestaat life coaching uit relatief korte trajecten tussen gemiddeld 4 en 8 sessies.  Ik kan je begeleiden zonder oordeel, vanuit een gelijkwaardige relatie in jouw bewustwordingsproces op basis van de vraag waar je mee komt. Dit vanuit een holistisch perspectief waar lichaam, geest en ziel met elkaar verbonden zijn.

Als life coach heb ik  een gereedschapskist met coaching methodes uit verschillende richtingen  waaruit ik put, aansluitend op de vraag waarmee het traject gestart wordt. Ik ben geen adviseur, redder of vriendin. Ik kan je wel begeleiden met de juiste methodes en er volledig voor je zijn tijdens de gesprekken. Ik respecteer verschillende levenswijzen en religies.

Een coaching traject is wat mij betreft geslaagd als je na een aantal gesprekken dichterbij de antwoorden op de vraag komt waarmee je bent begonnen. Het is niet aan mij als coach om deze vraag te veranderen, of om de je te pushen naar een andere richting of oplossing.

Om dit te bereiken ben ik van mening dat het belangrijk is dat een coach een gedegen opleiding heeft gedaan.
Zo ben ik in de laatste fase van mijn HBO opleiding tot Outdoor Life Coach. Hierbij heb ik verschillende communicatie technieken, modellen, achtergronden, gereedschappen tot mijn beschikking gekregen die ik als life coach kan inzetten. Verder vind ik het belangrijk dat er vanuit de opleiding aandacht wordt gegeven aan mijn eigen proces als mens en coach en het belang hiervan voor mijn werk als coach.