06-52862479 info@katriendejong.nl

Voice Dialogue is een psychotherapeutische methode die ontwikkeld is door de Amerikaanse psychologen Hal Stone en Sidra Stone. Het is gebaseerd op het idee dat we als individu uit verschillende “stemmen” of delen bestaan, die verschillende aspecten van ons persoonlijkheid representeren en ons gedrag en onze beslissingen beïnvloeden.

In een Voice Dialogue-sessie nodigt de coach de deelnemer uit om in gesprek te gaan met deze verschillende stemmen of delen. De coach  kan de deelnemer bijvoorbeeld vragen om in de rol van het ene deel te spreken en vervolgens in de rol van het andere deel te spreken. Door deze dialoog ontstaat er meer bewustzijn en begrip voor de verschillende stemmen of delen van de deelnemer en hun onderlinge interacties.

De verschillende stemmen of delen kunnen variëren van het innerlijke kind, de innerlijke criticus, de perfectionist, de zorgzame ouder en vele anderen. Door de verschillende stemmen te leren kennen en te begrijpen, kan de deelnemer meer inzicht krijgen in zijn of haar eigen gedrag en beslissingen. Hierdoor is de deelnemer beter in staat om gezonde keuzes te maken en om bepaalde patronen te doorbreken.

Voice Dialogue is een krachtige methode die kan leiden tot diepgaande persoonlijke inzichten en groei. En gelukkig is deze methode ook heel goed buiten in de natuur te gebruiken. Juist, want in de natuur kun je heel goed verschillende plekken kiezen voor de verschillende delen die je aan het woord wilt laten.

Een innerlijk kind bijvoorbeeld verschuilt zich vaak achter een boom, terwijl de controleur het erg fijn kan vinden bovenop een heuveltje of bankje. De mogelijkheden van het werken met Voice Dialogue buiten in de natuur zijn eindeloos en dit dan ook een methode die ik vaak inzet tijdens 1-op-1 sessies, maar ook tijdens de bezinningstochten die ik organiseer.

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Check dan hier het meest actuele aanbod: www.katriendejong.nl.